Week van Gebed

Samen bidden voor recht in de wereld

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed (21-28 januari 2018).

De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

Meer over de Week van Gebed vindt u op www.weekvangebed.nl

 

 

 

 

 

Ook in Lelystad wordt er aan deze gebedsweek meegedaan. Door de verschillende kerken. Deze dagelijks van 19:30-20:30 uur te houden bijeenkomsten worden dit jaar op de volgende locaties gehouden:

21-01-2018:
Leger des Heils, Snijdershof 2
o.l.v. Het Leger des Heils & Prot. Gemeente Lelystad

22-01-2018:
De Lichtbron, Pauwenburg 170
o.l.v. GVK de Lichtbron

23-01-2018:
Reveilcentrum, Punter 44-02
o.l.v. Evangeliegemeente Reveil

24-01-2018:
Petruskerk, Botter 39-05
o.l.v.  Pax Christie Parochie

25-01-2018:
De Pijler, Ketelmeer straat 90
o.l.v. Evangelische kerk de Pijler

26-01-2018:
Het Lichtschip, Gondel 19-01
o.l.v. Hervormde Gemeente Lelystad

27-01-2018:
Bethelkerk, Zuiderwagenplein 12
o.l.v. Gereformeerde Gemeente Lelystad

28-01-2018:
De Hoeksteen, Schouw 24-96
o.l.v. Baptisten Gemeente Lelystad.

Voorafgaand aan de gebedsweek is er op 20 januari de “Prayernight” voor jongeren!
Aanvang: 20:00u (in de Lichtbron, Pauwenburg 170).