Quads

Discipelschap met impact

Door de week komen we in de gemeente samen in kleine groepen. Die duiden we aan als “Quads”, want het woord Quad betekent viertal. Zo’n groep bestaat inderdaad uit vier of hoogstens vijf mannen of vrouwen. De bijeenkomsten zijn intensief en zijn er op gericht elkaar te helpen en te stimuleren om te groeien als discipel van de Heer. De deelnemers verlangen er naar om ook anderen te laten zien wie Jezus is en zoeken naar praktische mogelijkheden om dat te realiseren.

quadslogo

 

 

 

 

 

 

 

Wat heb jij aan een Quad?

 • Intensief contact en vriendschap
 • Open en transparant met anderen delen wat je bezig houdt, wat je misschien moeilijk vindt. In een sfeer van vertrouwen leren om het geloof handen en voeten te geven in elke situatie van het leven
 • Een kans om samen met anderen een stukje van de grote opdracht te vervullen, iets waar je anders misschien nooit aan toekomt
 • Samen bidden, de bijbel open , je spiegelen aan Gods woord, praten, en een stukje plezier kunnen hebben

Wat heeft de ander aan jou, in een Quad?

 • De ander wordt bemoedigd en gesterkt door jouw vriendschap en jouw voorbeeld, om de Heer trouw te volgen
 • Door open te staan voor zijn vragen en jezelf kwetsbaar op te stellen ben je op interactieve manier een medebroeder/zuster die liefde in de praktijk brengt
 • De ander voelde zich misschien wel alleen staan binnen de gemeente. Mede door jou is kan dat vanaf nu verleden tijd zijn.
 • Met andere woorden, je hebt de kans om je leven met de Heer heel concreet te delen met anderen. Die daardoor kunnen groeien als discipel van de Heer

Wat gebeurt er in een Quad-bijeenkomst?

 • Duur: 1,5 uur – 2 uur
 • Er is een leider, maar die domineert niet, stelt zich dienend op
 • Er wordt een aspect van discipel-zijn behandeld en besproken met de bijbel open. Niet theoretisch, maar persoonlijk en praktisch gericht
 • Er is tijd om te bidden, en te delen
 • Soms in combinatie met een maaltijd of een ander sociaal iets

Waarom kleine groepen?

We hebben bewust gekozen voor kleine groepen. Vertrouwensrelaties met andere gelovigen zijn belangrijk om verder te kunnen groeien en om de relatie met God te verstevigen. Kleine groepen zijn hechter, gesprekken zijn dieper,  relaties zijn sterker. Er is meer persoonlijke aandacht en zorg. De quads bepalen zelf wanneer en waar ze bij elkaar komen. Voor een kleine groep is het doorgaans gemakkelijker om de bijeenkomsten te plannen, rekening houdend met ieders persoonlijke agenda.

Discipelschap met impact
Momenteel gebruiken we als leidraad bij de studies het werkboek “Multiply” (Francis Chan).