Privacyvoorwaarden

De privacyvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van iedere gebruiker en van Evangeliegemeente Reveil. Waar in de privacyvoorwaarden het woord “wij” of "ons" gebruikt wordt, wordt bedoeld: Evangeliegemeente Reveil vertegenwoordigd door haar raadsleden.

 

Bent u geen lid van Evangeliegemeente Reveil en meldt u uzelf aan via onze website voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan krijgt u de vraag om deze privacyvoorwaarden te accepteren.

 • De door u verstrekte gegevens (naam en emailadres) worden door ons alleen gebruikt om u nieuwsbrieven te sturen.
 • Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u op ieder moment uzelf kunt afmelden voor deze service. Wij verwijderen dan uw gegevens.
 • Als u uzelf aangemeld hebt voor "Nieuwsbrief" ontvangt u onze uitingen van externe communicatie.
 • Als u uzelf aangemeld hebt voor iets anders ontvangt u alleen de mails behorend bij dat onderwerp.

 

Bent u lid van Evangeliegemeente Reveil, dan krijgt u bij de eerste keer inloggen in kerkSPOT de vraag om de privacyvoorwaarden te accepteren. Deze vraag komt ook nadat de privacyvoorwaarden zijn aangepast.

Het document “Privacy beleid” is voor leden opvraagbaar via info@reveillelystad.nl.

 • De actuele ledenadministratie is sinds 1 oktober 2018 opgeslagen in de online software kerkSPOT.
 • Bij het begin van kerkSPOT zijn alleen gegevens zichtbaar gemaakt die ook in de ledenlijst stonden (naam, adres, telefoon, email en kinderen, tenzij u aangegeven had dat het geheim is).
 • In kerkSPOT bepaalt u zelf van al uw persoonsgegevens behalve uw naam, wie wat van u mag zien.
 • De Beheerder kerkSPOT en de Beheerder Ledenadministratie en de Beheerder Website zien altijd al uw persoonsgegevens.
 • De Beheerder kerkSPOT en de Beheerder Ledenadministratie moeten aan de raadsleden van Evangeliegemeente Reveil op verzoek uw adres, telefoonnummer en emailadres geven, ook als u aangegeven hebt dat die gegevens alleen zichtbaar zijn in kerkSPOT voor u.

 

Leden krijgen van ons toegang tot MijnReveil, het leden gedeelte van onze website. Daarmee heeft u ook toegang tot uw persoonsgegevens in onze ledenadministratie. Tevens ziet u daar alle namen van de andere leden en de persoonsgegevens waarvan de andere leden zelf hebben aangegeven dat u die mag zien. Uw eigen persoonsgegevens zijn dan ook alleen zichtbaar voor andere leden als u dat zelf hebt aangegeven.

 • U beheert zelf uw gegevens en bent daarmee ook zelf verantwoordelijk voor de juistheid ervan.
 • Behalve uw naam, bepaalt u van de overige persoonsgegevens zelf wie het mag zien.
 • Het is uw plicht om gegevens van leden en vaste gasten niet te verspreiden buiten MijnReveil.
 • Het is uw recht om uw algemene persoonsgegevens, behalve uw naam, te laten verwijderen.
 • Zodra u geen lid meer bent, verwijderen wij al uw algemene persoonsgegevens.

 

Evangeliegemeente Reveil zal door u verstrekte persoonsgegevens moeten beheren conform de Privacywet. Wij begrijpen dat wij dat zorgvuldig moeten doen. De wijze waarop wij voldoen aan de Privacywet is beschreven in “Privacy beleid”.

 • Wij hebben de plicht u te informeren over welke persoonsgegevens we vastleggen en waarom.
 • Wij hebben de plicht u te melden wie de gegevens kan inzien.
 • Wij hebben het recht bijzondere persoonsgegevens vast te leggen zoals geloof en doop, omdat dit een gerechtvaardigd belang in lijn met onze activiteiten is.
 • Wij hebben het recht om deze bijzondere persoonsgegevens i.c.m. uw naam nooit te verwijderen.
 • Wij bieden u de mogelijkheid om zelf uw gegevens te beheren zolang u lid bent.
 • Van uw activiteiten op onze website wordt opgeslagen welke pagina u bezoekt.
 • Van de nieuwsbrieven houden wij bij wanneer u deze voor het laatst gelezen hebt.