Evert & Janna van de Poll

Evert en Janna stonden aan de wieg van de Evangeliegemeente Reveil.
Vanaf 1998 dienen zij in Frankrijk – ‘gaan de weg’, zoals de titel van hun nieuwsbrief aangeeft.
Hun visie is het evangeliewerk in de Franssprekende wereld met hun gaven te ondersteunen.

In verschillende plaatsen zijn zij betrokken geweest bij gemeentestichting en -opbouw, beide als voorgangs binnen de Franse Federatie van Baptistengemeente (FEEBF). Telkens was de visie te werken aan een positieve dynamiek en de leiding over te dragen aan Franse opvolgers wanneer de gemeente zich voldoende had ontwikkeld om zelfstandig verder te gaan. Dat mochten ze doen in Cherbourg, Toulouse en Perpignan. Op dit moment wonen en werken ze in Nîmes.

Daarnaast doceert Evert missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Ook dit is zendingswerk – hoewel de ETF door de overheid erkend is als universiteit, is de subsidie beperkt en is zij voor een belangrijk deel afhankelijk van docenten zoals Evert, met een eigen financiering (zendingsorganisatie, vriendenkring). Ook is hij betrokken bij pastorale toerusting en theologisch onderwijs in Frankrijk en Franssprekende landen in Afrika.

De geestelijke nood in Frankrijk is zeer groot. De doorgaans kleine evangelische gemeenten kunnen veelal geen voorganger bekostigen. Vandaar de behoefte aan werkers met een eigen inkomstenbron.

Evert en Janna Van de Poll zijn uitgezonden vanuit de gemeente maar vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de Franse Baptistenfederatie c.q. de ETF. Zij hebben een landelijk thuisfront dat zorgt voor pastorale ondersteuning en materiële voorziening.

Wilt u meer informatie over Evert & Janna neem dan contact op met het secretariaat via info@reveillelystad.nl of klik HIER voor de website van Evert.