Wim & Sonja Odendaal

Wim en Sonja Odendaal zijn de oprichters en leiders van Houses of Hope International Ministries. Sinds de eeuwwisseling zijn zij actief geweest in zendingswerk. Ze hebben gewerkt in Peru en later in Suriname. Momenteel ligt de focus van hun bediening in Afrika, in het bijzonder in Ghana.

Hun visie is om het evangelie te verkondigen aan gevangen, om rehabilitatie huizen op te richten voor mannen en vrouwen die in criminaliteit en outcast situaties terecht zijn gekomen en om ex-gedetineerden te begeleiden bij hun terugkeer naar de maatschappij. Daarnaast richten zij zich op kinderen in nood t.b.v. het oprichten van huizen en scholen. Last but not least is hun doel om nieuwe, levende gemeenten te stichten, waar ze ook maar geroepen worden.

Zo zijn de afgelopen jaren als gevolg van hun bediening vijf nieuwe kerken ontstaan in Ghana. Deze jonge gemeenten krijgen intensieve begeleiding, om in de toekomst op eigen benen te kunnen staan. Veel aandacht wordt besteed aan het onderwijzen en trainen van jonge leiders. Behalve het werk voor de gemeenten, worden er initiatieven ontplooid in ontwikkelingsprojecten en evangelisatie. Zo loopt er een landbouwproject en wordt het evangelie verkondigd in gevangenissen.

Het werk is georganiseerd in een onafhankelijke stichting. Reveil is sinds januari 2017 uitzendende gemeente voor de bediening van Wim en Sonja.

Wilt u meer informatie over Wim & Sonja neem dan contact op met het secretariaat via of klik HIER voor de website over het werk van Wim & Sonja.