Wim & Sonja Odendaal

Wim en Sonja Odendaal zijn de oprichters en geestelijke leiders van Houses of Hope Ministries International. Ze zijn in 2001 ingezegend als voorgangers en vanaf die tijd zijn zij actief geweest in het zendingswerk in verschillende landen. Ze hebben gewerkt in Peru en later in Suriname. Momenteel ligt de focus van hun bediening in Afrika, in het bijzonder in Ghana.

Houses of Hope Ministries Internationaal is een Christelijke organisatie die zich geroepen weet:

  1. Met het stichten van kerken wereldwijd.
  2. Om in de gevangenissen het evangelie te verkondigen en discipelen te maken.
  3. Het intern en ambulant begeleiden, sociaal en maatschappelijk, van volwassenen en kinderen die in een outcast situatie zijn beland. Het helpen bij hun terugkeer naar de maatschappij.
  4. Het oprichten van scholen voor Christelijk basis en ambachtelijk onderwijs.
  5. Het opzetten van micro-projecten voor de allerarmsten binnen de Houses of Hope Ministries Int. kerken met als doel dat gezinnen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en dat kinderen onderwijs ontvangen.
  6. Het opzetten van projecten voor kinderen. Het helpen met de noden van kinderen binnen de gezinnen, met kleding, voedsel en scholing.
  7. Productie en verspreiding van Christelijke lectuur en aanverwante artikelen.

Het werk is georganiseerd in een onafhankelijke stichting. Reveil is sinds januari 2017 uitzendende gemeente voor de bediening van Wim en Sonja.

Wilt u meer informatie over Wim & Sonja neem dan contact op met het secretariaat via info@reveillelystad.nl of klik HIER voor de website over het werk van Wim & Sonja.