Loofhuttenfeest thema

Als ik ʼs nachts omhoogkijk naar de hemel en het werk van uw handen zie, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
Psalmen 8:4 (Het Boek)

Loofhuttenfeest thema

 

OmHOOGkijken is het thema voor deze editie van het Loofhuttenfeest 2021.  Het is een thema met meerdere sub thema’s. Denk aan omkijken / kijken / hoog kijken / omhoog kijken. 
Voornamelijk het omkijken, het terugkijken, doen we deze editie wat meer dan andere keren, omdat het nu precies 25 jaar geleden is dat Evangeliegemeente Reveil voor het eerst in Lelystad het Loofhuttenfeest  ging (mee) vieren. Tevens vieren we het 25 jarig bestaan van evangeliegemeente Reveil dit jaar, omdat dit vorig jaar, vanwege de pandemie,  helaas niet mogelijk was. 
Omhoogkijken doen we naar God met een dankbaar hart, die ons zoveel zegeningen gegeven heeft de afgelopen 25 jaren. Hem komt toe alle dank en  eer! 
Omhoogkijken mogen we naar Jezus, die voor ons het offer gebracht heeft, waardoor wij een nieuwe schepping mogen worden naar Zijn beeld. Omhoogkijken naar de Heilige Geest, om ons elke dag weer te laten vullen met Zijn aanwezigheid.
Omhoogkijken omdat we alles van onze Heer mogen verwachten en de toekomst in Zijn hand is en met vertrouwen verwachtingsvol uit mogen zien naar wat komen gaat.
Om-kijken willen we ook graag doen naar onze medemens, ….heeft er iemand hulp nodig, ….zie je de ander? Liefde uitdelen. 

Tijd voor feest, daar kijken we naar uit. Loofhuttenfeest is elk jaar weer een feest van terugkijken in de geschiedenis, dankbaar zijn naar God en vooruitzien naar de komst van Jezus.
Het is ook een opdracht van God aan het volk Israël om dit feest elk jaar te vieren. Wij mogen hier ook aan meedoen, alweer 25 jaar bij Evangeliegemeente Reveil.

Heel veel zegen en plezier gewenst. We nodigen je uit om dit Jubileumjaar te ontdekken wat de diepere betekenis is van dit feest. Ga de uitdaging aan met dit thema en sta stil om OmHOOG(te)kijken

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 
Hebr. 12: 1b-2 (NBV)

 

Programma 2021