Helden

Helden

Dit is groep 5-6.

Zij zullen hun hoofd opheffen en hun hulp van de Heer verwachten (Psalm 121).
Hun hulp zal van de Heer zijn.  Ze zullen moedig en sterk zijn en verschil durven maken!