Dappere Soldaten

Dappere Soldaten

Dit is groep 3-4.

Dit is het leger van de omgekeerde wereld. Zij zullen moedig opstaan, en vrede brengen. Zij durven op te staan voor wat niet recht is. Zij zullen de Heer loven.