Loofhuttenfeest 2017 – Eindeloos

Het thema is dit jaar: Eindeloos!
God is eindeloos in elk opzicht.

God  is  de Schepper van hemel en aarde. Hij is de allerhoogste Koning, de allerhoogste Heer, de Heilige.

God is volmaakt in elk opzicht. God is schitterend perfect . Het is een geweldig voorrecht Hem te mogen kennen. En God wil graag gekend worden door de mensen. Het belangrijkste in een mensenleven is om Hem te leren kennen. Om Hem lief te hebben en Hem te dienen vanuit een toegewijd hart.

We willen God tijdens het feest lofprijzen en aanbidden, want God is zo goed! Met God houdt je leven niet op als je sterft, want je mag in eeuwigheid bij Hem zijn. Jezus zal terugkomen naar deze aarde, op dezelfde manier waarop Hij met hemelvaart naar zijn Vader is gegaan. We mogen uitkijken naar deze glorieuze dag. Dan verschijnt Hij in majesteit  en elke knie zich zal buigen voor Hem en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Allen die Jezus liefhebben gaan een eindeloos goede tijd tegemoet.

Deze eindeloos goede God wil niet dat ook maar iemand verloren gaat en daar heeft Hij alles aan gedaan. Zijn Zoon Jezus liet Hij sterven voor de zonden die de mensen hebben begaan. Leven met Jezus betekent het eeuwige leven. Is dat niet eindeloos goed ?!

En als we het feest met elkaar vieren, doen we dit in verbondenheid met het aardse volk van God, Israël. Israël zal tot zijn bestemming komen zoals de profeten hebben gezegd.

De loofhuttenfeestcommissie.