Lezing Evert van de Poll

Waarom groeien gemeenten (niet)?

“Het lijkt wel of we niet vooruitkomen en in een cirkel ronddraaien”. Sommige kerken groeien uitbundig, andere blijven stabiel in aantal, weer andere krimpen juist.
Waar heeft dat mee te maken? Welke factoren spelen een rol?

Bovendien, vanwaar die focus op “groei”? Moet dat? Welke redenen zijn valabel, welke niet?

Tenslotte er is in toenemende mate sprake van kerkverlating “geloven zonder kerk”, verschijnselen die ons te denken geven over het functioneren van geloofsgemeenschappen.

Evert van de Poll zal op dit onderwerp ingaan in een lezing op donderdagavond 8 maart in Lelystad, gevolgd door een gedachtewisseling.

Evert van de Poll is hoogleraar missiologie en godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Hij woont en werkt in Frankrijk ten dienste van de protestants-evangelische beweging en is auteur van tientallen boeken, over pastorale thema’s, liturgie en hoogtijdagen, gemeenteopbouw, missie en evangelisatie, sociaal-culturele ontwikkelingen in Europa, alsmede de Messiaans-Joodse beweging.

Datum: 8 maart 2018
Aanvang: 20:00

 

 

 

 

 

Ik ben er bij op 8 maart...

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...