Groeicursus

Groei en vrijheid in Christus

De cursus “Groei en vrijheid in Christus” wordt jaarlijks gegeven en omvat circa. 20 avonden.

Doel: om mensen die tot geloof zijn gekomen, bekend te maken met de basisprincipes van het volgen van Jezus en te leren deze in praktijk te brengen.

Doelgroep: mensen die een alpha-cursus hebben gevolgd en een keus voor Jezus hebben gemaakt; mensen die zijn opgegroeid in een christelijke omgeving en wel gelovig zijn, maar nog nooit systematisch onderwijs over de basisprincipes en over discipelschap hebben gevolgd; mensen die verlangen naar een geestelijke vernieuwing en opnieuw zich de basisprincipes van discipelschap eigen willen maken.

Inhoud: tijdens de cursus zullen de volgende onderwerpen aan bod komen. De Bijbel Gods Woord; stille tijd; huwelijk, gezin, en relaties; de gemeente; de vrucht van de Geest; het vervuld zijn van de Geest; waar kom ik vandaan; wie ben ik nu echt; kiezen om de waarheid te geloven; het wereldbeeld over waarheid; onze dagelijkse keuze; bolwerken neerhalen; de strijd om ons denken; goed omgaan met emoties; vergeven vanuit je hart; dagelijks in vrijheid wandelen; omgaan met anderen; wat wil je bereiken; de juiste koers houden.

Tijdens de cursus is er tijd ingepland om met de deelnemers door de “Stappen tot vrijheid in Christus” te gaan. Hiervoor wordt 1 dag, bijvoorbeeld een zaterdag ingepland. De bedoeling is dat de deelnemers individueel samen met een begeleider zeven belangrijke stappen zetten op weg naar volledige vrijheid in Christus.

In de cursus maken we gebruik van video- en lesmateriaal van Neil Anderson en Steve Goss www.ficm.nl