Thuis

Thuis

Er zijn allerlei livestreams en online kerkdiensten. Het aanbod is groot en goed.
Onze suggesties: 

  • Iedere avond 20.30 op het YouTube kanaal van Royal Mission een live uitzending in het teken van bemoediging en gebed.
  • Bayless Conley. Hij geeft bijbelgetrouw onderwijs en leerzame studies.

 

20 juni

In Zuid Afrika begon het: een groep christenen die "The Blessing" opnam tijdens de lockdown en zo zegenden zij hun land met een lied. In Engeland dachten ze: da's mooi, dat willen wij ook. En toen ging het in een stroomversnelling. Een fantastische reeks van christenen die hun land zegenen in een lied. Bij heel veel opnames staan niet de namen van de mensen, maar de namen van hun kerken. Heel bijzonder om te zien dat er in zoveel verschillende plaatsen een kerk is waar mensen bij elkaar komen en christen zijn.
Een paar hele mooie uitvoeringen: Zuid-Afrika, Canada, Frankrijk, Zimbabwe, de kinderen.

8 april

Luistertip: Joshua Aaron - Hoshiana

1 april

Voor de kinderen:

25 maart

Luistertip: Mi máximo amor
Spaans christelijk lied. De titel betekent "mijn maximale liefde".
Een bijzondere regel in dit lied is "mi corona es Jesús", wat betekent "mijn kroon is Jezus".

22 maart

Leestip: Blog van Henk Stoorvogel "Vogels fluiten weer in Wuhan".

18 maart

Deze week las ik en hoorde ik Psalm 46. Een mooie psalm voor als dingen om je heen veranderen.

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven.

Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
Volken roeren zich, rijken storten ineen,
Zijn donderstem klinkt - de aarde siddert.

De Heer van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.

Kom en zie wat de Heer heeft gedaan,
verbijsterend is wat Hij op aarde verricht:
wereldwijd bant Hij oorlogen uit,
bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij,
wagens verbrandt Hij in het vuur.
"Staak de strijd, en erken dat Ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde."

De Heer van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.

(of luister naar Psalm 46)