Wat nu?

Mededeling 15 december

Wat nu?

Er zijn geen samenkomsten in Het Reveilcentrum.

Als u gebed wilt, neem dan contact op met één van de oudsten. Voor meer informatie of voor als het contact leggen met de oudsten niet lukt, kunt u contact opnemen met het Secretariaat.