Mededeling

Mededeling 7 augustus

Mededeling

Vanaf 1 juli zijn er weer samenkomsten in Het Reveilcentrum. Dat zal zijn met in acht neming van de richtlijnen van de overheid.

Eerst binnen inschrijven en ontsmetten, dan buiten koffie drinken met in acht neming van 1,5m afstand! Om 10:30 beginnen we met zingen en rond 11:00 uur gaan we door de voordeur naar binnen voor de woordverkondiging. Als er kinderwerk is, gaan zij door de zijdeur naar binnen, direct naar hun eigen ruimte. In de zaal zit iedereen van een gezin bij elkaar en worden 2 stoelen leeg gelaten tussen de gezinnen. Als er een keer teveel mensen zouden zijn voor de ruimte binnen, zullen er mensen weg moeten. Helaas en niet leuk, maar alleen als we ons aan de richtlijnen houden, is het voor iedereen veilig en blijft iedereen gezond. De samenkomst is ook altijd te volgen via ons YouTube kanaal. Na de samenkomst is er geen koffie en thee en verlaat iedereen het gebouw.

Als u gebed wilt, neem dan contact op met één van de oudsten. Voor meer informatie of voor als het contact leggen met de oudsten niet lukt, kunt u contact opnemen met het Secretariaat.

Oude mededelingen