Mededeling

Mededeling 20 juni

Mededeling

Vanaf 1 juli zullen er weer samenkomsten zijn in Het Reveilcentrum. Dat zal zijn met in acht neming van de richtlijnen van de overheid.

Tijdens de gemeenteavond op 2 juli zal er meer verteld worden over het samenkomen vanaf 1 juli. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Secretariaat.

Oude mededelingen