Ontstaan Reveil

Hoe is de Evangeliegemeente Reveil ontstaan?

Vanuit een verlangen naar geestelijk ontwaken (zie Betekenis Reveil), werd in november 1993 het Reveilwerk Lelystad opgericht. In mei 1995 ging dit over in Stichting Reveil Lelystad. In september 1995 startte de Reveilgemeente. Onze uitgangspunten zijn: · Een Bijbel-getrouwe geloofsgemeenschap zijn · Open staan voor het werk van de Heilige Geest
· Het evangelie van Jezus bekend maken aan niet-gelovigen · Ons verbinden met de gelovigen uit het Joodse volk en ons laten voeden vanuit Israël, de wortel die de christelijke gemeente draagt.

Evangeliegemeente Reveil is aangesloten bij de koepelorganisatie VPE.
De VPE is een landelijk netwerk van ruim 160 pinkster- en volle evangeliegemeenten en 260 predikanten en andere geestelijke werkers. De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij meer dan 350.000 gemeenten zijn aangesloten met zo’n 64 miljoen leden wereldwijd en waar 250.000 nieuwe leden elke maand erbij komen.