Logo Reveil

Wat wil het logo zeggen?

Het logo van de Evangeliegemeente Reveil is ontleend aan de volgende uitspraken van Jezus:
Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan (Johannes 3:3-5)

* De twee vlammen verwijzen naar het werk van de Heilige Geest Hij maakt ons vurig. Hij zuivert ons zoals goud in vuur gelouterd wordt.
* De golven staan voor: · het water van de doop, waarin wij ons oude leven begraven en waaruit wij opstaan tot een nieuw leven met Christus (Romeinen 6:4). · het water van Gods Woord dat ons reinigt. (Efeziërs 5:26). · het water van de Geest van God. Wanneer we ons daarvoor openen, zullen er ‘stromen van levend water uit ons binnenste vloeien’ (Johannes 7:38-39).
* De cirkel verwijst naar het samenvoegende werk van God: Joden en heidenen, volken en talen worden één (Efeziërs 1:10, 2:11-22).