Betekenis Reveil

Wat betekent Reveil?

Reveil betekent: wakker worden, geestelijk ontwaken. Dat wil zeggen: je toewijden aan de Here Jezus Christus, ontdekken dat Hij nog steeds levens verandert en vernieuwt.
Jezus, de Zoon van God, kwam op aarde om voor onze zonden te sterven, maar dat niet alleen, Hij overwon de dood, Hij stond op uit het graf en Hij leeft ook vandaag.

Hij heeft alles weg-genomen wat tussen God en ons in staat.
Wanneer we Hem uitnodigen de Heer van ons leven te worden, krijgen we een nieuwe relatie met God. Hij wordt onze hemelse Vader en wij zijn voor eeuwig Zijn kind.

De Bijbel zegt: Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichtenen wordt vervuld met de Heilige Geest (Efeziërs 5:14, 5:18). Met andere woorden: De Geest waar Jezus vol van was, komt nu in ons hart. Hij legt het nieuwe leven van Jezus in ons leven.