Diensten

Samenkomsten

Diensten

De diensten worden gehouden op zondagochtend. We beginnen ongeveer 09:40 met gebed. Om 10:00 begint de samenkomst en dat duurt dan tot ongeveer 11:45.

Iedereen is welkom. Voor de kinderen tot 4 jaar is er creche. Voor kinderen die op de basisschool zitten, is er kinderwerk. Omdat er veel kinderen zijn en net niet genoeg kinderwerkers, is er niet altijd kinderwerk. Op zulke zondagen is er voor de kinderen een kleurplaat of werkblad voor tijdens de woordverkondiging.

Iedere eerste zondag van de maand is er avondmaal.

Vanwege corona willen we dat u bij de ingang uw handen ontsmet en uw naam en contactgegevens opschrijft. Uw gegevens worden een paar weken bewaard, voor een GGD-contactonderzoek indien nodig. In de samenkomst zingen we samen. Er wordt in de samenkomstruimte constant gemeten of de ventilatie daarvoor voldoende is en er wordt ingegrepen als dat niet meer zo is.

Na de samenkomst is er koffie en thee buiten en de mogelijkheid om elkaar daarbij te ontmoeten. Ook kan er na de samenkomst speciaal voor u gebeden worden. Als u dat wilt, geef dat dan in de dienst aan bij de oudsten of dienstleider.    

Online onze dienst volgen kan via ons youtubekanaal.

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 25 juli 2021.