Reveilgroepen

Reveilgroepen

Er zijn 5 Reveilgroepen. Deze groepen komen op verschillende manieren bij elkaar. Maar één ding hebben zij gemeen: hun bijbelstudies gaan over ons jaarthema en ze volgen ons bijbelstudiemateriaal over het boek Daniël. Leden kunnen de indeling van de groepen inkijken door hier te klikken.

 

Waarom Reveilgroepen?

Wij verlangen er naar dat iedereen zich in onze gemeente thuis voelt en zich gekend voelt. Allereerst dat je je gekend weet door Onze Vader in de hemel, de schepper van het leven. We bidden je toe dat je mag groeien in je persoonlijke relatie met Hem en dat je meer zult leren kennen van Zijn plan met deze wereld en welke rol jij daarin mag hebben.  

Daarnaast verlangen we ernaar dat je je gekend weet door de broeders en zusters om je heen. Dat je weet dat je er niet alleen voor staat, dat je weet waar je terecht kunt voor een bemoediging, voor gebed. Dat je weet dat je je aan elkaar kunt opwarmen, kunt spiegelen en dat je een veilige plek hebt om te groeien en op terug te vallen. Een plek waar je het verlangen om Jezus te volgen gemeenschappelijk hebt, waar je samen leert om God lief te hebben boven alles en je kunt groeien in liefde ontvangen en liefde uitdelen.

We lezen in het nieuwe testament dat de broeders en zusters gezamenlijk optrokken, dat ze bij elkaar kwamen, tijden van gebed hadden, het avondmaal vierden. dat ze hun bezittingen deelden, dat ze elkaar bemoedigden, vermaanden en boven alles elkaar lief hadden. Wij verlangen er naar dat we als gemeente daarin gaan groeien.  

In Johannes 17 bid de Here Jezus voor ons, dat we één zijn zoals Hij één is met de Vader, want dan zal de wereld weten dat de Here Jezus door God gezonden is. Als wij leven in éénheid met elkaar, door de Heilige Geest die ons samenbindt, leven we zoals God het bedoeld heeft, geven we Hem de eer en zal het een getuigenis zijn naar de wereld.