Jaarthema 2022-2023

Zie, Ik kom spoedig!

Wij zien uit naar de komst van Jezus Christus, onze Koning.  Voordat Jezus naar de hemel ging gaf Hij zijn discipelen de opdracht ‘onderwijst alle volken in wat Ik jullie geleerd heb en doop ze’. Wij leven in Nederland in 2022 en er is in onze maatschappij steeds minder terug te vinden van wat Jezus zijn discipelen leerde.

Dit seizoen willen we met elkaar zoeken naar wat het betekent om Jezus te volgen in deze tijd, uit te zien naar Zijn komst en dit zichtbaar te maken in de wereld om ons heen.