Jaarthema 2017-2018

More love, more power
2 Tim 1:6 Geest van kracht, liefde, en bezonnenheid

Jaarthema 2017-2018

More love, more power
2 Tim 1:6 Geest van kracht, liefde, en bezonnenheid

Uit verschillende teksten in het Nieuwe Testament blijkt dat het ontvangen van de heilige Geest iets was dat duidelijk werd ervaren. Het was te zien, men maakte het mee. Niet alleen lezen we daarover in het boek Handelingen, maar het blijkt ook uit de brieven.

  • 2 Cor 5:5 Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt (namelijk voor de opstanding), door ons de Geest als onderpand te geven.

Een onderpand krijg je als bewijs van je tegoed waar je recht op hebt. Dat bewijs moet dan ook concreet zijn, iets dat ervaren en gezien kan worden.

  • Gal 3:2   Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?

Paulus refereert hier naar het moment dat de Galatiërs de Geest ontvingen. Ook hier was kennelijk sprake van een concrete ervaring. Niet alleen maar een waarheid die ze moesten geloven, maar die ze ook ervaarden.

  • 1 Joh 3:24  Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Johannes geeft een test om te weten of God in ons is. Die test is de concrete ervaring van de heilige Geest.

  • 1 Joh 4:13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

Deze teksten maken twee dingen duidelijk. Ten eerste is het ontvangen van de heilige Geest (wedergeboorte) op de één of andere manier een concrete ervaring. Wellicht meteen, op het moment dat men Jezus als Heer aanvaardt, of daarna als men groeit in het geloof. Het tweede is dat deze ervaring niet alleen weggelegd is voor de pasbekeerde christen, maar in het leven van iedere christen aanwezig moet zijn. Als de heilige Geest in iemand woont en ook de ruimte krijgt, dan heeft de heilige Geest merkbare impact op die persoon en via hem op zijn omgeving.

De vraag die we ons willen stellen is of die impact er bij ons wel is? Of de concrete ervaring van de inwonende Geest er is? Het gaat daarbij niet om de ervaring op zich. Zoeken naar ervaringen op zichzelf is een hachelijke bezigheid en kan leiden tot ontsporingen. Waar het om gaat is om samen in Gods Woord en in gebed de Heer te zoeken en te verlangen en te bidden om een grotere impact van de heilige Geest in ons leven. Voor sommigen kan dat misschien betekenen dat ze voor het eerst merken dat de heilige Geest in hen woont. Voor anderen kan dat betekenen dat de bijna uitgedoofde vlam weer helder gaat branden. Voor ons allen dat we geen genoegen nemen met lauw christen zijn, maar terug willen naar de krachtige werking van de Geest zoals  we die in het Woord vinden. Als er ooit een tijd is geweest dat zo’n impact nodig was, dan is het vandaag de dag.

Het gaat ons daarbij niet in de eerste plaats om manifestaties, en ook zelfs niet in de eerste plaats om wonderen (hoewel die er zullen komen als de Geest de ruimte krijgt), maar het gaat er om dat Jezus in ons zichtbaar wordt en dat Hij verheerlijkt wordt.

Dan zal de liefde meer zichtbaar worden, namelijk de liefde van Jezus. En meer kracht, namelijk de kracht van de heilige Geest.

In het seizoen 2017-2018 hebben we daarom als jaarthema gekozen:
“More Love, More Power.”.

We hebben in een zevental themadiensten aandacht geven aan dit thema.

17 september 2017    Theo Algra - De missie van de heilige Geest
Waarom ontvangen we de heilige Geest (Johannes 14 en 16)

22 oktober 2017    Richard Vos - De Geest roept in ons “Abba vader”
Zondebelijdenis, vergeving, zekerheid, relatie met de Vader (Romeinen 8)

5 november 2017    Theo Algra - De gave van het spreken in “tongen”
Doel, praktijk, iedereen? (1 Corinthe 12,14)

26 november 2017    Rik van Boven - Huh … elkaar onderdanig zijn?
Elkaar onderdanig zijn is een vaak onderbelicht aspect van de vervulling met de heilige Geest. Maar wel heel erg essentieel (Efeze 5:21).

4 februari 2018    Jaap Dieleman - De Geest en de bruid zeggen Kom!
De heilige Geest wil de gemeente wakker schudden om uit te zien naar de komst van de Heer  (Openbaring 22:17)

22 april 2018    Richard Vos - De gave van profetie
Over gaven, i.h.b. profetie. Doel, praktijk, iedereen? (1 Corinthe 14)

27 mei 2018    Ramon Plakke - Geest van liefde, kracht en bezonnenheid
Hoe de Geest werkt. En wij “meewerken” (2 Tim 1:6)