Jaarthema 2020-2021

Zoek Mij en leef!

Jaarthema 2020-2021

In seizoen 2020-2021 willen we met elkaar verder groeien in onze relatie met de Here Jezus Christus.

Het Jaarthema is "Zoek Mij en leef!", gebaseerd op Gods Woord in de brieven van Petrus.

Tot ons, als gemeente van Jezus Christus, komt in het nieuwe testament de oproep om Jezus te volgen. We leren dat we in iedere situatie van ons leven bij Jezus moeten zijn. Jezus zoeken en leven. Zijn leven gaan leven. In deze zoektocht verlangen we ernaar dat we steeds meer op Jezus gaan lijken, Jezus de dienende Koning, is ons voorbeeld. Zoals Hij stierf, Zijn eigen leven aflegde, leert Hij ons te sterven en ons leven af te leggen, onze eigen begeerten. We willen niet gelijkvormig zijn aan deze wereld, we willen ons niet slechts houden aan de christelijke gebruiken. We willen vanuit ons hart Jezus zoeken en leven, door de Heilige Geest. We willen Hem dienen we willen Hem alle eer geven door een leven van aanbidding. We willen een zegen zijn voor de wereld rondom ons, omdat God ons zegent als we Hem zoeken en leven.