Pinksteren-Wekenfeest

Pinksteren – Wekenfeest (Sjavoe’ot)

Dan zult gij het feest der weken vieren ter ere van de Here, uw God, naar de mate van de gaven, die gij vrijwillig geven zult, naar dat de Here, uw God, u gezegend heeft; gij zult u verheugen voor het aangezicht van de Here, uw God, gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd, met de Leviet, die binnen uw poorten woont, en met de vreemdeling, de wees en de weduwe, die in uw midden zijn, op de plaats die de Here, uw God, verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen. (Deuteronomium 16:10-11)

Wat is de betekenis? De eerste oogst begon na het Feest van de Ongezuurde Broden. Vanaf die dag worden er vijftig dagen geteld en begint het Wekenfeest of zoals wij christenen het noemen Pinksteren. In deze vijftig dagen is het geen aftellen maar toeleven naar het volgende feest.
Bij dit feest krijg je de gelegenheid om je dankbaarheid te tonen voor het goede der aarde, dat God je schenkt. Gaven en giften beschikbaar stellen voor het werk van de Heer en voor de noden van je medemens die minder kansen en minder opbrengsten hebben dan jij. Dan doe je meer dan het gewone. Iets extra’s.

Vervulling van de Heilige Geest Op de vijfstigste dag na de opstanding van Jezus, waren van heinde en verre pelgrims naar Jeruzalem gekomen.  Het waren Joden uit alle landen van het Romeinse rijk. Ze kwamen om te vieren dat God de Torah had gegeven tot welzijn van zijn volk.  En ’s avonds zagen ze opeens tongen van vuur op hoofden van mensen.  Toen ze bleven staan spraken de mensen over de grote dingen van God in de talen van verre landen en volken.  Vervolgens gaat Petrus uitleggen wat er gebeurd is: “Dat is inderdaad de uitstorting van de Heilige Geest.” wat er vervolgens gebeurt kunt u ook lezen in Jeremia 31:41

Als volgelingen van Jezus de Messias worden wij ingeschakeld om het goede nieuws aan alle volken te prediken.  Het Wekenfeest houdt dus een opdracht in. Het is een zendingsfeest.  Maar het moet eerst Pinksteren in je eigen leven worden, eer je als arbeider kunt uitgaan in de oogst.  Dat zal ook gebeuren als je je daarvoor openstelt.  Want de vervulling met de Heilige Geest is weggelegd voor alle gelovigen en vindt telkens opnieuw plaats.

Wanneer vieren wij het feest? Net als Pasen staan we voor de keuze. Vieren we het op de christelijke datum of gelijktijdig met de Joden.