Grote Verzoendag

Grote Verzoendag (jom kippoer)

Grote Verzoendag

Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de Here een vuuroffer brengen. (Leviticus 23:27)
jom kippoer? De verzoendag is gekoppeld aan de dag der Bazuinen. Toen begonnen de tien dagen van berouw en inkeer. De afronding daarvan is de Verzoendag. Voor Israël was dit de allerheiligste dag van het jaar. En dat is nog steeds zo. Soms spreekt men van Grote Verzoendag, want dan vindt er verzoening plaats over al die dingen die verkeerd gegaan zijn, fouten tegenover God en je medemens waarvan je je in die tien dagen van inkeer bewust geworden bent. Het gaat niet om de zonden die je onbewust gedaan hebt, maar je bewuste overtredingen. Op Verzoendag besef je: als God ons niet genadig is, dan is onze toekomst verspeeld en ons lot onzeker. Je hebt het niet in de hand of God bereid is je te vergeven en weer een jaar met je verder te gaan. Die beslissing is uitsluitend aan Hem. Daarom zijn de dagen voorafgaand aan jom kippoer zo ernstig.Jezus is het verzoenmiddel In het Nieuwe Testament heeft die Grote Verzoendag een hele bijzondere betekenis, want alles wat op die dag wordt gedaan, vindt z’n vervulling in Jezus. Hij heeft datgene vervuld waar het om draaide op de Grote verzoendag. (Romeinen 3:25)
De term “verzoenmiddel” verwijst naar het gebeuren op de Verzoendag. Toen waren de dieroffers het middel om de zonde van het volk te bedekken. Jezus is deze offers in een. Hij gaf Zichzelf als een volkomen slachtoffer aan het kruis en Hij is de zondebok die alle overtredingen van de hele wereld op Zich nam en weg droeg, de wereld uit, in de woestijn van de dood. Hij ging zo ver van ons weg als maar mogelijk is, het graf.

Hoe kunnen wij deze dag vieren? Wij geloven dat de Messias gekomen is om onze zonde te verzoenen. Verzoendag is dus een prima aanleiding om het offer van Jezus dankbaar te gedenken. Het is zeer gepast om te bidden voor de verlossing van de mensen om ons heen, die Jezus nog niet kennen. Moge het ook in hun leven verzoendag worden! Je kunt dit gebed ook ondersteunen door die dag te gaan vasten. We leggen daarom ook op deze dag het accent op voorbede. Voor Israël, ons eigen leven, voor onze gemeente, voor Lelystad …(enz)