Pesach

En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de Here; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren. (Exodus 12:14)

Pesach

 

Download hier de Haggadah voor 27 maart 2021: "Haggadah van onze redding"

... en hier de praktische handleiding die ook in de Nieuwsflits stond

 

 

Uittocht uit Egypte
15 eeuwen voor Christus maakten de Israëlieten zich gereed voor vertrek uit Egypte, na jarenlange dwangarbied.
Ze slachtten per huishouden een lam en streken het bloed aan de deurposten. Nog één plaag zou er komen, de verschrikkelijkste tot nu toe.
Een engel zou alle eerstgeborenen onder mens en dier doen sterven, behalve bij diegenen die bloed van een lam aan de deurposten hadden gestreken.
Terwijl de Israëlieten staande een maaltijd aten ging de engel aan hun huis voorbij.
De maaltijd en die dag herdenken wij nog steeds. Dit heet Pesach, Pasen. De maaltijd die gehouden was heette paasmaaltijd of sedermaaltijd.
Seder betekent orde. De maaltijd, die volgens een bepaalde orde liep, moest een aantal onderdelen bevatten, die allemaal iets symboliseren van de onderdrukking en de uittocht uit Egypte.

Jezus vierde ook de Sedermaaltijd
Met de sedermaaltijd gedenken we niet alleen de onderdrukking en de uittocht uit Egypte maar tegerlijker-tijd is het ook de maaltijd die Jezus vierde.

Jezus vierde de seder, alleen Hij betrok bepaalde onderdelen op Zichzelf en gaf er zo een nieuwe betekenis aan.
Vlak voor het hoofdgerecht nam Hij de matze, brak hem en zei: “Dit is mijn lichaam.” Na de maaltijd zei Hij van de derde beker wijn, die toen gedronken werd: “Dit is het bloed van het nieuwe verbond.”

Hoe kun je dit vieren?
Door de seder loopt dus een grote heilsgeschiedenis als een rode draad;
· van de uittocht uit Egypte,
· de latere uitreddingen van Israël,
· het lijden en sterven van Jezus op grond waarvan God “voorbijgaat” aan onze zonden,
· tot en met de beloofde toekomst waarin Hij alle dingen nieuw zal maken, voor Israël en voor de volken.

Jezus is nu het middelpunt van de viering. We mogen onze creativiteit onder leiding van de Geest gebruiken om er vorm aan te geven.
We gebruiken daarbij de Messiaanse Haggadah voor de Paasmaaltijd