Loofhuttenfeest

Loofhuttenfeest

Het Loofhuttenfeest is het laatste oogstfeest van het jaar

In de Bijbel staat in Deutronomium 16 dat het feest gevierd wordt als het graan is gedorst en de druiven zijn geperst. Maar het is ook bedoeld om te denken aan de tijd dat het volk Israël door de woestijn trok. God zegt in Leviticus 23:42 dat de Israëlieten gedurende het feest in loofhutten moeten wonen, om te herinneren dat ze in hutten woonden toen ze uit Egypte werden geleid. God wil dat de Joden, door te blijven denken aan de tijd in de woestijn, ook blijven beseffen dat God ze gegeven heeft wat ze daarna van Hem kregen (en wat ze nu hebben). Mozes geeft dat aan in Deuteronomium 8:11-18. Die dankbaarheid voor wat God geeft en voor hoe God voor ons zorgt is niet iets tijdelijks dat alleen voor toen en voor de Joden zou gelden. Evangeliegemeente Reveil heeft gemerkt, dat in een loofhut (en in een tent) sterk de afhankelijkheid van God wordt ervaren. Wij willen tijdens het Loofhuttenfeest dankbaar zijn voor wat God ons geeft.

God vraagt om het Loofhuttenfeest te vieren vanaf de 15e dag van de 7e maand. Dat is ergens tussen eind September en begin Oktober.
Hoe lang het gevierd moet worden lijkt een beetje onduidelijk. Zowel in Deuteronomium 16 als in Leviticus 23 staat dat het 7 dagen duurt. Maar tegelijkertijd heeft Leviticus 23 het over de 1e en de 8e dag van het feest. Dat is tegenstrijdig. Willem Ouweneel zegt hierover in zijn boek over de feesten:
“Het is het 7e feest, dat gevierd wordt in de 7e maand en 7 dagen duurt.  De 8e dag is de laatste, de grote dag van het feest (Johannes 7:37) en heet bij de Joden Sj’mini ‘Atsèrest, de 8e dag, het slotfeest, gekenmerkt door een feestvergadering, waarin gebeden wordt om de regen die nodig zal zijn voor de oogst van het komende jaar.” Willem J. Ouweneel, “Hoogtijden voor Hem”, 1e druk, blz 168-169
Het Loofhuttenfeest duurt in de praktijk dus 8 dagen.

De 8 dagen van het Loofhuttenfeest staan in het teken van echt feest vieren. God vraagt om op de 1e en de 8e dag niet te werken, om te rusten en om samen te komen. God praat niet over zomaar een samenkomst, maar over een feestelijke samenkomst. Verder zegt Hij:
“… Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren …” Leviticus 23:40
“… Vier daarom uitbundig feest.” Deuteronomium 16:15
Natuurlijk is het niet in alle gevallen makkelijk om feest te vieren, maar het is wel de opdracht van God. Daarom zal het programma van een Loofhuttenfeest altijd in het teken staan van feest vieren.

Van Gods 7 feesten wijzen er 6 vooruit naar een belangrijke gebeurtenis in het Nieuwe Testament. Het Loofhuttenfeest niet. Of ‘nog niet’. Christenen zien het Loofhuttenfeest als het feest van de wederkomst van Jezus op aarde. Hierover staan in verschillende boeken over de feesten goede uitleggen, met name in combinatie met de Loofhuttenfeest teksten in Johannes 7 en Zacharia 14.