Dag van de Bazuin

Dag van de Bazuin (jom hasjofar)

Dag van de Bazuin

Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. (Joël 2:15-16)
De sjofar klinkt! Op het feest van de bazuinen moet het volk zich verzamelen. Daartoe wordt de sjofar geblazen, de ramshoorn. De dag van de Bazuin is een inleiding op de komenende Grote Verzoendag.
In de Joodse geschiedenis heeft zij de betekenis gekregen van bekering. Het is een dag van terugkeer tot God. Daarna volgen de Tien dagen van berouw, ook wel “de verschrikkelijke dagen” genoemd. Een periode van zelfonderzoek en inkeer. Een tijd om onderlinge geschillen bij te leggen, om in het reine te komen met je medemens. Pas dan ben je toe aan de Verzoendag, waarop verzoening wordt gedaan over alles wat tussen jou en God instaat. De dag van de Bazuin luidt deze periode in.

Wat kunnen we vieren? Voor ons is deze dag een goede aanleiding om stil te staan bij de terugkeer van het Joodse volk en de steun die wij daaraan kunnen geven, de wederkomst van Jezus en onze bereidheid Hem te ontmoeten.
Misschien kun je aan een grote sjofar komen om deze te blazen. Trompetten of andere koper instrumenten kunnen ook goede diensten bewijzen.