Netwerkcursus

De juiste mensen, op de juiste plaats, om de juiste redenen, op de juiste tijd.

Op welke manier kunnen we met elkaars gaven en talenten omgaan in het vele werk dat er door vrijwilligers wordt gedaan in de kerk? De gavencursus ‘Netwerk’ brengt niet alleen de kwaliteiten van alle deelnemers in beeld, maar helpt ook te ontdekken welke passie God mensen heeft gegeven en welke geestelijke gaven zij van God hebben gekregen. Ook ontdekt men wat zijn persoonlijke stijl van leidinggeven of werken is in de omgang met anderen.

De praktijk is dat er vaak in vele gemeentes een vacaturegerichte benadering van het vervullen van taken is ontstaan. Er is een vacature en dan wordt er naar iemand gezocht die deze taak op zich wil nemen. In de loop van de jaren ontstaat een gemeente die met moeite blijft draaien. Soms gaat dit zelfs ten koste van de eigen gezondheid en leidt het tot frustratie van anderen. Maar ingrijpen is lastig, want wij mogen blij zijn dat mensen bereid zijn deze taken op zich te nemen.
Met deze manier van dienen, missen wij veel van Gods bedoelingen.

Evangeliegemeente Reveil organiseerde eerder 2 cursusdagen in samenwerking met een trainer van Willow Creek.
Voor meer informatie, mail naar info@reveillelystad.nl