Groei Cursus

De cursus “Groei en vrijheid in Christus” leert u het volgen van Jezus in de praktijk te brengen.

 

De Groei Cursus wordt jaarlijks gegeven. In deze cursus leer je de basisprincipes van het volgen van Jezus en voroal wat dat praktisch betekent.

De cursus is er voor mensen die een alpha-cursus hebben gevolgd en nu verder willen met Jezus. Voor mensen die net een keus hebben gemaakt voor Jezus. Voor als je bent opgegroeid in een christelijke omgeving, maar nog nooit onderwijs hebt gehad over discipelschap. Of voor als je verlangt naar geestelijke vernieuwing en opnieuw en je je identiteit in Jezus nieuw leven in wilt blazen. En ... als je denkt dat je in geen van deze voorgaande plaatjes past en je toch heel graag meer van Jezus wilt weten.

Wij beginnen ieder seizoen rond maart met een Groei Cursus. De avonden zijn in het Reveilcentrum. Lees je dit als de cursus al begonnen is, schroom niet, neem gerust contact op: soms kan je nog best halverwege aanhaken. Gewoon even vragen dus, en we kijken wat we kunnen doen.

Hieronder een overzicht van de onderwerpen die behandeld worden:

  • stille tijd
  • huwelijk, gezin, en relaties
  • nut van een gemeente
  • de vruchten van de Geest en het vervuld zijn van de Geest
  • waar kom ik vandaan en wie ben ik echt
  • de strijd in ons denken en goed omgaan met emoties
  • omgaan met anderen en vergeven
  • dagelijks vrijheid hebben

Tijdens de cursus is er tijd ingepland om met de deelnemers door stappen te zetten naar volledige vrijheid in Jezus. Hiervoor wordt één dag ingepland, meestal een zaterdag. 

In de cursus maken we gebruik van video- en lesmateriaal van Neil Anderson en Steve Goss.

Voor meer informatie en aanmelden, mail naar oudsten@reveillelystad.nl