Groeicursus

De cursus “Groei en vrijheid in Christus” leert u het volgen van Jezus in de praktijk te brengen.

De cursus wordt jaarlijks gegeven. Het doel is om mensen die tot geloof zijn gekomen, bekend te maken met de basisprincipes van het volgen van Jezus en te leren deze in praktijk te brengen.

De groeicursus raden wij aan voor

 • mensen die een alpha-cursus hebben gevolgd en een keus voor Jezus hebben gemaakt
 • mensen die zijn opgegroeid in een christelijke omgeving en wel gelovig zijn, maar nog nooit onderwijs hebben gehad over de basisprincipes en over discipelschap
 • mensen die verlangen naar een geestelijke vernieuwing en opnieuw zich de basisprincipes van discipelschap eigen willen maken

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn

 • stille tijd
 • huwelijk, gezin, en relaties
 • nut van een gemeente
 • de vruchten van de Geest en het vervuld zijn van de Geest
 • waar kom ik vandaan en wie ben ik echt
 • de strijd in ons denken en goed omgaan met emoties
 • omgaan met anderen en vergeven
 • dagelijks vrijheid hebben

Tijdens de cursus is er tijd ingepland om met de deelnemers door de “Stappen tot vrijheid in Christus” te gaan. Hiervoor wordt één dag, bijvoorbeeld een zaterdag ingepland. De bedoeling is dat de deelnemers individueel en samen met een begeleider, zeven belangrijke stappen zetten op weg naar volledige vrijheid in Christus.

In de cursus maken we gebruik van video- en lesmateriaal van Neil Anderson en Steve Goss.