Feesten

Gods feesten

De christenen hebben zeker 3 eeuwen lang Gods feesten gevierd. Sabbat, Pesach, Wekenfeest, Loofhuttenfeest. En alles volgens de Joodse kalender. Vanaf de 4e eeuw mocht dat niet meer. En nu, in de 21e eeuw zijn we zo ver verwijderd van die basis, dat veel mensen zeggen dat Gods feesten niet voor christenen zijn en dat het vieren ervan wettisch is. Evangeliegemeente Reveil viert wel deze feesten. Wij doen dat omdat we graag willen doen wat God van ons vraagt. Bovendien merkten we bij het vieren ervan dat het ons geloof verrijkt en meerwaarde geeft.

Een paar bijbelgedeelten lijken aan te geven dat de eerste christenen gewoon Gods feesten vierden (1 Korintiërs 5:8 en Kolossenzen 2:16). Het is niet onomstotelijk af te leiden uit deze verzen, maar waarschijnlijk is het wel. En misschien nog wel belangrijker is dat Jezus Gods feesten vierde (Johannes 7) en ook Paulus deed dat (Handelingen 20:16).

In het jaar 314 werd de Romeinse keizer Constantijn christen. In de jaren die volgden paste de keizer de feesten en de tijden aan. Direct in 314 werd bepaald dat Pasen voortaan op een vaste dag in de week moest worden gevierd. In 325 werd besloten dat alleen nog maar gebruik gemaakt mocht worden van de Romeinse zonnekalender en niet meer van de Joodse maankalender. Met dat besluit werden de tijden voor Pasen opnieuw grondig gewijzigd. Verder werd in die vergadering bepaald dat de rustdag niet meer op zaterdag maar op zondag moest worden gehouden.

Blijkbaar waren er veel mensen die hier niet naar luisterden. Want in 341 besloot de keizer dat iedereen die Pasen vierde volgens de Joodse kalender, in de ban zou worden gedaan. En vanaf 364 werd zo’n zelfde sanctie opgelegd aan mensen die nog steeds de sabbat in stand hielden.

In deze vierde eeuw werd ook het vieren van het Loofhuttenfeest afgeschaft.

Download HIER het PDF-bestand met een uitgebreidere uitleg over Gods feesten.