Samenkomst - Evert van de Poll

26 september 2021
10:00 tot 11:45

26 september 2021
10:00 tot 11:45
Locatie
Reveilcentrum
Punter 44-02
Lelystad
Samenkomst - Evert van de Poll
 
 
 
 
U bent van harte welkom bij ons. U kunt binnenkomen vanaf 09:30 uur.
Om 09:30 is er een bidstond voor de samenkomst.
De samenkomst maakt deel uit van het Loofhuttenfeest en begint om 10:00 uur.
Dienstleider: Otto
Spreker: Evert van de Poll
Na de dienst is er een gezamenlijke maaltijd en vieren we het 25 jarig bestaan van Evangeliegemeente Reveil.

Locatie
Reveilcentrum
Punter 44-02
Lelystad