Samenkomst - Open Woordverkondiging

8 augustus 2021
10:00 tot 11:45

8 augustus 2021
10:00 tot 11:45
Locatie
Reveilcentrum
Punter 44-02
Lelystad

U bent van harte welkom bij ons. U kunt binnenkomen vanaf 09:00 uur.
Om 09:30 is er een bidstond voor de samenkomst in de huiskamer.
De samenkomst begint om 10:00 uur.
Dienstleider: Peter
Er is open woordverkondiging (wel vooraf doorgeven aan de dienstleider)
Het Reveilcentrum sluit na de koffie om ongeveer 13:00 uur.

Locatie
Reveilcentrum
Punter 44-02
Lelystad