Samenkomst - spreker Wim Odendaal

1 augustus 2021
10:00 tot 11:45

1 augustus 2021
10:00 tot 11:45
Locatie
Reveilcentrum
Punter 44-02
Lelystad


U bent van harte welkom bij ons. U kunt binnenkomen vanaf 09:00 uur.
Om 09:30 is er een bidstond voor de samenkomst in de huiskamer.
De samenkomst begint om 10:00 uur. Er is avondmaal. Er is geen kinderdienst
Dienstleider: Otto
Spreker: Wim Odendaal
Het Reveilcentrum sluit na de koffie om ongeveer 13:00 uur.


Locatie
Reveilcentrum
Punter 44-02
Lelystad