Alphacursus

9 november 2023
19:30 tot 21:30

9 november 2023
19:30 tot 21:30
Locatie
Jeugdhonk
Reveilcentrum
Lelystad
Op 2 november 2023 zijn we gestart met een Youth Alpha. Ben je tussen 13 en 18 jaar, dan ben je van harte welkom om mee te doen. Op deze avonden ga je met elkaar ontdekken hoe belangrijk het christelijk geloof voor je leven is. Je kan nog meedoen. Geef je op als je je leven de juiste richting wilt geven. Deze cursus verandert je leven. Je zult God de Vader en Jezus, Zijn Zoon, zeker leren kennen. Kom en ontdek! Opgeven kan via alphacursus@reveillelystad.nl of neem contact op met Bram Ooms (06 -26170746).

Locatie
Jeugdhonk
Reveilcentrum
Lelystad