Samenkomst - spreker Wim Odendaal

15 oktober 2023
10:00 tot 12:00

15 oktober 2023
10:00 tot 12:00
Locatie
Reveilcentrum
Punter 44-02
Lelystad
Zendingsdienst met speciale aandacht voor Houses of Hope Ministries (HoH).
Binnenkort vertrekt Wim Odendaal opnieuw naar Ghana, hij verzorgt de woordverkondiging en na de samenkomst zullen er lekkere hapjes verkocht worden waarvan de opbrengst als gift aan Wim meegegeven zal worden. Daarnaast zal de offergave van deze dienst ook voor HoH zijn.
 

Locatie
Reveilcentrum
Punter 44-02
Lelystad