Welkom op de website van Evangeliegemeente Reveil!

Samenkomsten
Elke zondag komen we samen in het Reveilcentrum aan de Punter 44-02 in Lelystad. De samenkomst duurt van 10:00 tot 12:00uur. De samenkomsten bevatten naast de woordverkondiging ook een zangdienst met lofprijs en aanbidding. Daarnaast is er ruimte voor voorbede en delen. Tijdens de samenkomst is er een kinderdienst en crèche. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om een een kopje koffie of thee te blijven drinken.

10 dagen van gebed van Hemelvaart tot Pinksteren
Van donderdag 25 mei t/m zaterdag 3 juni vinden er 10 dagen van gebed plaats in het Reveilcentrum. Dit interkerkelijke initiatief van het Stadsgebed Lelystad is een jaarlijks terugkerend moment waarop er elke avond van 19:30 tot 20:30uur met elkaar gebeden wordt.

Nacht van gebed van Open Doors.
In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni vindt in het Reveilcentrum de nacht van gebed plaatst die landelijk wordt georganiseerd door Open Doors.
Meer informatie is te vinden op DEZE speciale pagina.

Website
Deze website is vooral bedoeld om informatie te geven over onze gemeente en waar we voor staan. Ook kun je meer vinden over de bijbelse feesten die wij als gemeente vieren.
Wil je meer weten over het christelijk geloof kijk dan eens op één van de onderstaande websites:
ikzoekgod.nl of waaromjezus.nl